χώομαι

χώομαι
Α
(επικ. τ.)
1. οργίζομαι, θυμώνω
2. (σπάν.) ταράζομαι, συγχύζομαι
3. (με γεν. προσ. ή πραγμ.) εξοργίζομαι εξαιτίας κάποιου
4. (με δοτ. προσ. και αιτ. πραγμ.) θυμώνω με κάποιον για κάτι («μή μοι τόδε χώεο», Ομ. Οδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Τόσο ο φωνηεντισμός όσο και η σημ. τού ρ. (πρβλ. χωόμενος «συγχεόμενος», Αρίσταρχος) οδηγούν στη σύνδεση του με το ρ. χέω*. Ο σχηματισμός τού τ., εξάλλου, από την εκτεταμένη - ετεροιωμένη βαθμίδα χω- τής ρίζας τού χέω θυμίζει ανάλογους μεταρρηματικούς σχηματισμούς, όπως λ.χ. πλέω: πλώω*, ῥώομαι*].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • χώομαι — χάω pres ind mp 1st sg (epic) χάζομαι cause to retire fut ind mp 1st sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώεο — χώομαι to be angry pres imperat mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώεται — χώομαι to be angry pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώετο — χώομαι to be angry imperf ind mp 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώου — χώομαι to be angry pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χωομένων — χάω pres part mp fem gen pl (epic) χάω pres part mp masc/neut gen pl (epic) χάζομαι cause to retire fut part mp fem gen pl (epic) χάζομαι cause to retire fut part mp masc/neut gen pl (epic) χώομαι to be angry pres part mp fem gen pl χώομαι to be… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χωσαμένα — χωσαμένᾱ , χόω throw aor part mid fem nom/voc/acc dual χωσαμένᾱ , χόω throw aor part mid fem nom/voc sg (doric aeolic) χωσαμένᾱ , χώομαι to be angry aor part mid fem nom/voc/acc dual χωσαμένᾱ , χώομαι to be angry aor part mid fem nom/voc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χωόμενον — χάω pres part mp masc acc sg (epic) χάω pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic) χάζομαι cause to retire fut part mp masc acc sg (epic) χάζομαι cause to retire fut part mp neut nom/voc/acc sg (epic) χώομαι to be angry pres part mp masc acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώετ' — χώετο , χώομαι to be angry imperf ind mp 3rd sg (epic) χώεται , χώομαι to be angry pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χώσεται — χόω throw aor subj mid 3rd sg (epic) χόω throw fut ind mid 3rd sg χώομαι to be angry aor subj mid 3rd sg (epic) χώομαι to be angry fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”